Winkelwagen

0

Je winkelwagen is leeg

Ga naar de winkel
“Graag is gestopt met haar cateringactiviteiten. Bestellen is helaas niet meer mogelijk."

Disclaimer

Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GRAAG! is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij GRAAG!.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met GRAAG! te mogen claimen of te veronderstellen.

GRAAG! streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. GRAAG! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van graag.nl op deze pagina.